image
Лични данни и образование

Живописец пейзажист. Завършил живописния отдел на Рисувалното училище при проф. Ярослав Вешин през 1902 г. Членувал в дружество „Съвременно изкуство“, Съюза на художниците в България, по-късно – СБХ.