image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1935 г. Членувал от 1937 г. в дружество „Съвременно изкуство“, продължил в секция „Живопис“ на СБХ.