image
Лични данни и образование

Художник по пространствено оформление. Завършила специалност „Вътрешна архитектура“ в Художествената академия във Варшава през 1977 г. Членувала в секция „Художествено-пространствено оформление“ на СБХ от 1997 г. и в Съюза на архитектите в България от 1985 година.