image
Лични данни и образование

Изкуствовед. Завършил специалност „История на изкуствата“ в Карловия университет в Прага през 1962 г. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1966 година.