image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Ганушев и проф. Никола Маринов в Художествената академия през 1925 г., специализирал при проф. Марсел Баше и акад. Албер Бенар в Париж от 1926 до 1932 г. Членувал в СБХ от основаването му.