image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Маринов в Художествената академия през 1926 г. Членувал в Дружеството на новите художници от 1931 г., членувал в СБХ и работил там до 1974 година.