image
Лични данни и образование

Художник живописец, професор. Завършил живопис в Художествената академия през 1939 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1945 година.