image
Лични данни и образование

Художник живописец – пейзажист. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Ганушев в Художествената академия през 1937 г. Членувал в СБХ от 1937 година.