image
Лични данни и образование

Художник живописец, маринист, педагог. Завършил живопис при Цено Тодоров в Художествено-индустриалното училище през 1915 г., после продължил при проф. Йозеф Юнгвирт във Виена, където завършил специалност „Живопис“ през 1922 г. Членувал в СБХ от основаването му.