image
Лични данни и образование

Художник живописец, изкуствовед, професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Ганушев в Художествената академия през 1925 г. Членувал в секции „Живопис“ и „Критика“ на СБХ.