image
Лични данни и образование

Художник живописец, преподавател. Завършил специалност „Живопис“ ри проф. Борис Митов в Държавната художествена академия през 1948 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ.