image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалността при проф. Милников и проф. Майсенко в Художествената академия в Ленинград (Санкт Петербург) през 1978 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1985 година.