image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров в Художествената академия през 1951 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1963 г., бил е член на Управителния съвет на съюза.