image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Маринов в Художествената академия през 1936 г. Членувал в Дружеството на художниците от 1937 г., по-късно в СБХ.