image

  • Секция: Дърворезба
Лични данни и образование

Роден през 1968 г. в гр. Зул, Германия. Завършва Средно Специално Художествено училище за приложни изкуства, специалност „Дърворезба”, гр. Трявна. Дипломира се във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Иконография”, степен „Магистър” при Православен богословски факултет (2006). От 2008 г. работи като преподавател по „Пластика и дърворезба” в специалност „Църковни изкуства” при Православен богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Член е на Съюза на българските художници, секция „Дърворезба”. От 2019 г. е член на Управителния съвет на Представителство на СБХ – Велико Търново и Контролната комисия на Представителството за периода 2011 – 2014.
Участва в национални и международни изложби и симпозиуми по пластика и дърворезба. Интересите му са в областта на християнската култура, история на църковните изкуства, техника, технология и реставрация на църковната дърворезба.
Получава наградата на Община Велико Търново за творчески постижения в националната изложба „АртРозалиада 2017”, ИЗ„Рафаел Михайлов”, Велико Търново (2017).

Избрани самостоятелни изложби

2018 Юбилейна изложба „50+50=30“ /пластика и живопис/ – съвместен проект с Мариета Конова,
ХГ„Борис Денев“, гр. Велико Търново, 7 – 27.10.2018, бюлетин на СБХ, брой 5/2018, с. 29-31,
ISSN 1313-9622 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_5_2018.pdf
2011 Проект и изпълнение на венчилка и дърворезбени детайли за иконостаса на храм „Св.
Георги”, с. Победа, Плевенско
2009 Проект и изпълнение на царски двери за ц-та „Рождество Богородично” в с. Градище,
Севлиевско
2009 Проект и изпълнение на два дърворезбени проскенитария за ц-та „Рождество
Богородично”, с. Конево, Исперихско
2006 Проектира и изпълнява дърворезбен проскенитарий за ц-та „Рождество Богородично”
в с. Градище, Севлиевско
2005 Проектира и изпълнява дърворезбен иконостас с иконите към него в параклис „Св.
Седмочисленици” в Младежки дом, гр. Велико Търново

Избрани общи и колективни изложби

2019 Изложба „Иконата. Традиция и съвременност“, Български културен институт в Париж,
Франция, под патронажа на посланик Ангел Чолаков, 21 ноември – 30 декември 2019
2019 Шесто международно Биенале на църковните изкуства, ИЗ“Рафаел Михайлов“, Велико
Търново, организатори: Православен богословски факултет на ВТУ и Община Велико
Търново, 18 октомври – 14 ноември 2019
2019 Изложба Есенен салон на великотърновските художници, ИЗ“Рафаел Михайлов“, Велико
Търново, организатор: Представителство на СБХ и Община Велико Търново, 18 октомври – 11
ноември 2019
2019 „Форум Дървопластика“ - национална изложба на секция „Дърворезба“ при СБХ, ИЗ“Рафаел
Михайлов“, Велико Търново, 27 юни – 15 юли 2019
2019 Национална изложба „АртРозалиада“ с международно участие, ИЗ“Рафаел Михайлов“,
организатори ВТУ и Община Велико Търново, куратор: Владимир Аврамов, под патронажа на
Кмета на Община Велико Търново и Ректора на ВТУ, 14 февруари – 7 март 2019
2018 Изложба „70 години Великотърновски художници 1948 – 2018“ на СБХ – Велико
Търново, галерия на СБХ – Шипка 6, ет.1, София, 17 юли – 31 юли
2018 Национална изложба на секция „Дърворезба“ на СБХ, галерия „Казаков“, гр. Трявна,
4 май – 30 май 2018
2018 Изложба „70 години Великотърновски художници 1948 – 2018“ на СБХ – Велико
Търново, ХГ“Илия Бешков“, гр. Плевен, 20 април – 4 май
2018 Изложба „70 години Великотърновски художници 1948 – 2018“ на СБХ – Велико
Търново, ИЗ“Рафаел Михайлов“, В. Търново, 20 март – 18 април
2018 Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното и любовта 2018”, ВТУ и Община
Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 14 – 28 февруари
2017 Пето биенале на църковните изкуства, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново,
18 октомври – 18 ноември 2017
2017 Коледна изложба на художниците в гр. Севлиево, ХГ”Асен и Илия Пейкови”,
12 декември 2017 – 9 януари 2018
2017 Изложба „Есенен салон на великотърновските художници“, ИЗ“Рафаел Михайлов“,
Велико Търново, 30 ноември 2017 – 6 януари 2018
2017 В екип по организация и провеждане на Международен скулптурен симпозиум
„Пространства – скулптурни обекти и пластика в екстериорна среда – Велико
Търново 2017“, проект на Представителство на СБХ Велико Търново, съфинансиран
от Община Велико Търново, 1 – 10 септември 2017
2017 Изложба „Образ, икона, иконотворчество“ на катедра „Църковни изкуства”, ПБФ
при ВТУ“Св. св. Кирил и Методий“ в Български културен институт, Париж,
Франция, 6 април – 18 май 2017
2017 Национална изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение”,
ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 21 април – 31 май 2017
2017 Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2017”, ВТУ и Община Велико
Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 14 – 28 февруари
2016 Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2016”, ВТУ и Община
Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 12 – 28 февруари
2016 ”Пролетен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново,
ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 15 март – 15 април
2016 ”Есенен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново,
ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 17 ноември – 17 януари 2017 г.
2015 Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2015”, ВТУ и Община Велико
Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 14 – 28 февруари
2015 Участие в Горжфест 2015 – пленер, Търгужил, Румъния, 19 – 26 юли
2015 Четвърто биенале на църковните изкуства 2015, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико
Търново, 19 октомври – 19 ноември
2015 Изложба Есенен салон 2015, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 24 ноември
– 30 декември
2014 Изложба ”Кирил Томанов и приятели” в галерия „Хан Хаджи Николи”, гр.
Велико Търново, 25 март – 25 април
2014 Изложба на Представителството на СБХ Велико Търново в галерия ”Христо
Цокев”, гр. Габрово, 8 – 22 април
2014 Участие в благотворителна изложба „Да помогнем на Пламен чрез изкуство”, ХГ„Христо
Цокев”, гр. Габрово, 1 – 14 май
2014 Изложба Бивши и настоящи възпитаници на НГПИ Тревненска школа, галерия „Гъбенски”,
гр. Трявна, 6 май – 6 април
2014 Седмо национално биенале на малките форми в изобразителното
изкуство – Плевен 2012, ХГ”Илия Бешков”, гр. Плевен, 24 октомври 2014 г.
2013 Изложба ”Пролет” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ ”Рафаел
Михайлов”, гр. Велико Търново
2013 Трето Биенале на църковните изкуства, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико
Търново, 18 октомври – 18 ноември
2013 ”Годишна изложба Велико Търново 2013”, Представителство на СБХ Велико
Търново, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, В. Търново, 17 декември – 17 януари 2014 г.
2012 Изложба ”Пролет” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ ”Рафаел
Михайлов”, гр. Велико Търново
2012 Седми международен пленер по дървопластика и живопис, гр. Велико Търново
2012 Куратор и участник в Проект 8X3 на СБХ – Представителство Велико Търново
2012 Изложба ”20 години специалност Църковни изкуства”, изложбени зали ”Рафаел
Михайлов”, гр. Велико Търново
2012 Национална изложба – дървопластика 2012, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново
2012 Коледна изложба на СБХ – Представителство Велико Търново и Ротари клуб,
изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново
2011 Изложба „Ханът”, изложбена зала”Хан Хаджи Николи”, гр. Велико Търново
2011 Изложба на Представителство на СБХ – Велико Търново, изложбени зали ”Рафаел
Михайлов”, гр. Велико Търново
2011 Национална изложба на художниците – педагози, гр. Велико Търново
2011 Международен пленер – дървопластика и живопис, Дебелец, гр. Велико Търново
2011 Второ Биенале на църковните изкуства, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, гр.Велико Търново
2011 Изложба живопис, скулптура, икони ”По пътя на слънцето с приятели”, Градска
галерия на СБХ – Бургас, Градска галерия на СБХ – Пловдив, ГГ”Владимир
Димитров – Майстора” - Кюстендил, галерия ”Натали” – София
2010 Изложба СБХ, галерия ”Шипка”6, гр. София
2010 Изложба ”Диалог”, галерия ”Галатека”, Букурещ, Румъния
2010 Изложба ”Диалог”, изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр.Велико Търново
2010 Пети международен пленер по дървопластика и живопис ”Стубел – Велико Търново
2010”, гр. Велико Търново
2010 Национална изложба – дървопластика 2010, Изложбени зали, гр. Велико Търново
2009 Участие в Национална изложба на художниците-педагози, изложбени зали ”Рафаел
Михайлов”, гр. Велико Търново
2009 Национална изложба – дървопластика 2009, Изложбени зали, гр. Велико Търново
2009 Изложба ”Асен Василев и съмишленици”, гр. Трявна
2009 Първо Биенале на църковните изкуства, ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

Произведенията на автора се намират в

Работи в колектива на Симеон Захариев и взима участие в резбоването на:
2014 Иконостас за храм „Св. Георги”, гр. Балтимор, САЩ
2012 Реставрация на иконостаса за църквата „Св. пророк Илия”, гр. Свищов
2009 Иконостас за църквата „Св. Димитър”, с. Строево, Пловдивско
2007 Иконостаса за църквата „Рождество Богородично” в с. Конево, Исперихско
2007 Иконостас за параклиса „Св. Николай”, с. Ветренци, Великотърновско
Стенописи в колектив при изписването на:
2006 Купола на ц-та “Успение Богородично”, гр. Велико Търново
2006 Патронно изображение на външна фасада на ц-та “Св. арх. Михаил”, с. Лесичери,
обл. Велико Търново
2006 Патронно изображение на външна фасада / западен вход/ на ц-та ”Св. Димитър”,
с. Ресен, обл. Велико Търново

Професионален статус

От 2008 г. работи като преподавател по ”Пластика и дърворезба” в специалност „Църковни изкуства” при Православен богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 1987 г. до 1992 г. работи като дърворезбар към Творчески фонд при Съюза на архитектите в България /САБ/, филиал Велико Търново. От 1992 г. до 2000 г. е член на кооперация „Барок”, където в колектив изпълнява дърворезби за посолството на Светия Престол, гр. София, а също участва в изпълнението на множество проекти за обществени сгради, организации, фирми и частни лица.