image
Лични данни и образование

Художник реставратор. Завършила специалност „Консервация и реставрация“ във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1988 г. Членувала в секция „Консервация и реставрация“ на СБХ от 2001 година.