image
Лични данни и образование

Художник карикатурист. Членувал в секция „Карикатура“ на СБХ от 1979 и в Съюза на българските журналисти от 1954 година.