image
Лични данни и образование

Художник карикатурист, живописец, график. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров в Художествената академия през 1946 г. Членувал в СБХ от 1948 г. – секции „Графика“ и „Карикатура“ и в Съюза на българските журналисти от 1952 година.