image

  • Секция: Дърворезба
Лични данни и образование

Роден на 22.09.1948 г. в град Добрич. Завършва Института за учители-специалисти по изобразително изкуство в гр. Станке Димитров ( Дупница ). Учителства за няколко години в Шабла и Добрич. През 1973-75 г. е лектор по изобразително изкуство към читалище "Йордан Йовков" в Добрич, а по-късно и в младежките домове в Балчик, и Добрич.
От 1971 г. участва в художествените изложби, в Добрич, а също така, в регионални, групови и национални изложби.
Изпълнява много частни и обществени поръчки - сам и в съавторство. Обзавеждане и интериор за ритуални зали, предприятия, обществени заведения,стоматологична поликлиника - Добрич, паметници и много др..
През 1981 г. реставрира тавана и олтара на църквата "Св. Никола" в Балчик. В същата година прави и реставрацията на килийното училище отново в Балчик.
Приет е за член на СБХ през 1989 година.

Избрани самостоятелни изложби

1972, 1974, 1977, 1989 г. в к.к. "Албена"

Избрани общи и колективни изложби

1974 г. Национална изложба за текстил - София
1975 г. Младежка национална изложба - София
1975 г. Първа национална приложна изложба - Ямбол
1975 г. Пета младежка изложба - София
1975 г. Втора национална приложна изложба - Ямбол
1978 г. Изложба "Естетизиране на околната среда" - София
1982 г. ОХИ "Земята и хората" - Добрич
1983 г. Трета национална приложна изложба - Ямбол
1984 г. Изложба на приложните изкуства и дизайн - София
и много други участия в общи, и групови изложби.


Произведенията на автора се намират в

Добрич, София, Ямбол, Балчик, Тервел, Шабла както и в Германия, Норвегия, Швеция, Холандия, Русия, Гърция, Израел и др..

Професионален статус

От 1975 г. до сега продължава да работи в областта на пространственото оформление и дърворезбата.