image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Никола Маринов в Художествената академия през 1936 г. Членувала в секция „Живопис“ на СБХ от 1946 до 1956 г. и възстановила членството си през 1994 г.