image
Лични данни и образование

Художник проектант, карикатурист. Членувал в секция „Карикатура“ на СБХ от 1972 г.