image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1941 г. Членувал в СБХ от 2000 г.