image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при доц. Ал. Терзиев във Великотърновския университет през 1982 г. Член на секция „Живопис“ на СБХ от 1997 г.