image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Дечко Узунов в Художествената академия през 1948 г. Членувала в секция „Декоративно-приложни изкуства“ на СБХ от 1965 г. и основател на секция „Текстил“.