image
Лични данни и образование

Художник живописец, доцент. Завършила специалност „Илюстрация“ при проф. Илия Бешков във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия) през 1959 г. Членувала в секция „Живопис“ на СБХ от 1963 г.