image
Лични данни и образование

Художник оформител, професор. Завършил „Пространствено оформление“ в Московското висше художествено-промишлено училище (МВХПУ) през 1975 г. Членувал в секция „Пространствено оформление“ на СБХ от 1984 г.