image
Лични данни и образование

Художник живописец, професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров в Художествената академия през 1945 г., по-късно завеждал катедра „Рисуване“. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1946 г.