image
Лични данни и образование

Художник живописец и график. Завършил специалност „Графика“ при проф. Владимир Пукл и Владимир Силовски в Художествената академия в Прага през 1955 г., дипломиран през 1960 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1961 г.