image
Лични данни и образование

Художник монументалист. Постъпил да учи „Плакат“ при проф. Ал. Поплилов през 1963 г., след конкурс завършил „Скулптура и художествена обработка на метали“ при проф. Ян Нушл в Академията за приложни изкуства в Прага през 1969 г. Членувал в секция „Декоративно-монументални изкуства“ на СБХ от 1975 г.