image
Лични данни и образование

Художник живописец, пространствен оформител, дизайнер. Завършил специалност „Пространствено оформление и дизайн“ в Художествена академия „Строганов“ – Москва през 1975 г. Членувал в секция „Художествено-пространствено оформление“ на СБХ от 2014 г.