image
Лични данни и образование

Дизайнер. Завършил Инженерно-строителен институт в Ленинград (Санкт Петербург) – специалност „Архитектура” през 1959 г. и аспирантура по „Дизайн“ при проф. Вакс през 1970 г. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1989 г. и в Съюза на архитектите в България от 1965 г.