image
Лични данни и образование

Художник бижутер. Завършил Минно-геоложки институт. Членувал в секция „Декоративно-приложни изкуства“ на СБХ от 1989 г.