image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалността при Мл. Сърбинович и Р. Мишевич в Академията за изящни изкуства в Белград през 1971 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1973 г.