image
Лични данни и образование

Художник оформител. Завършил Националната художествена академия, членувал в секция „Художествено-пространствено оформление“ на СБХ от 1997 г.