Лични данни и образование

2018 - 2019 - Digital Pro - програма за Дигитален маркетинг на МВБУ
2010 – 2014 - Национална художествена академия, ОНС Доктор „Изкуствознание“ с тема: "Поява, развитие и институционални измерения на алтернативните експозиционни пространства в България от края на ХХ и началото на XXI век"
2003 – 2008 - Национална художествена академия, ОКС Бакалавър, ОКС Магистър
2005 - Ecole Superièure des Arts Décoratifs – Страсбург, Франция; студентски обмен по програмата ЕРАЗЪМ
1998 – 2002 - 151 Средно общообразователно училище с профилиране по интереси, София

Професионален статус

Професионалист с над десет години опит в областта на връзките с обществеността, организацията на изложби и културни събития, както и популяризирането на дейността на културни институции с фокус върху дигиталния маркетинг и социалните медии.  

Автор на блога за изкуство и арт критика http://artologica.wordpress.com от 2008 г. От 2020 г. стартира онлайн медия за арт критика https://kritikar.com/.  

Доктор по Изкуствознание, Национална художествена академия (2014 г.), арткритик на свободна практика с област на изследване съвременно българско изкуство, експониране на изкуство в алтернативна среда, комуникация и артмениджмънт. 

Членство:
2011 - Съюз на българските журналисти 
2012 - Съюз на българските художници (секретар на секция "Критика" от 2015 г.)
2019 - Международна асоциация на арт критиците - AICA (член на УС на българската секция на AICA от 2023 г.)

Награди:
2011 - награда за критика от конкурса за млади художници, критици и куратори на фондация "Св. Св. Кирил и Методий" 

Критика

http://kritikar.com
http://artologica.wordpress.com/

Избрани монографии и студии

Калчева, Р. Комуникацията на културно наследство в ерата на социалните медии – проблеми, ползи и бизнес модели, KIN Journal, volume 8, Issue 2, 2022, 81-94.

Калчева, Р. Българско неконвенционално и съвременно изкуство от края на хх и началото на XXI век в публична среда и контактa с публиката, Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата – БАН, С., II, 2013, 171-180.

Калчева, Р. Артистичните намеси в градска среда като инструмент на културните политики, Многообразие в единството. Пластичните изкуства в градска среда, Съюз на учените в България, 1, 2020, 63-71.

Калчева, Р. Пътуването като организиращ пространството фактор в българското неконвенционално и съвременно изкуство, В: Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата – БАН, С., II, 2020, 426-433.

Калчева, Р. Алтернативни недефинирани изложбени пространства – институционализиране и значение, В: Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата – БАН, С., 2013, 433-439.

Калчева, Р. Стимулирането на недефинираните (алтернативни) изложбени пространства като ключ към социализацията на съвременното изкуство в България, В: Изкуството, пазарът, публиките, Институт за изследване на изкуствата – БАН, С., 2013, 283-290.

Калчева, Р. Обособяване на алтернативната среда като изложбено пространство - от изложбите на открито до скулптурните симпозиуми, В: Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата – БАН, С., 2012, 375-382.

Калчева, Р. Алтернативните пространства в България – обща постановка на проблема, В: Млада наука за изкуствата, том ІІ, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. С., „М-8-М / АССА-М”, 2012, с. 193-208.

Калчева, Р. Алтернативните експозиционни пространства в България – формулировка на проблема, В: Проблеми на приложните и изящните изкуства – 5. Докторантска конференция – сборник доклади, НХА, С., 2012, с. 136-141.

Избрани каталожни издания към изложби

Плакатът - Людмил Чехларов. ХГ Добрич, Д., 2022, 15-22

7х5х3, С., 2020, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, МАГ 97, 78, ISBN 978-954-92096-9-3

Брегове от глина. Хроника на един 45-годишен завод за строителна керамика. Плевен, Изд. Болид, 104-105

Текстове на автора са публикувани в

Бюлетин на СБХ
Вестник Култура
Списание "Изкуство и критика"
Списание ТЕМА
Вестник "Женско царство"