image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Васил Захариев в Художествената академия през 1935 г. Членувал в СБХ от 1938 г.