image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Дечко Узунов в Художествената академия през 1947 г. Членувала в секция „Текстил“ на СБХ от 1964 г.