image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров в Художествената академия през 1946 г. Членувала в секция „Живопис“ на СБХ от 1951 г.