image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Дечко Узунов в Художествената академия през 1940 г. Членувал в Дружеството на новите художници от 1943 г., по-късно в секция „Живопис“ на СБХ.