image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1935 г. Членувала в СБХ от 1935 до 1959 г., възстановена след 1982 г.