image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров в Художествената академия през 1945 г. Членувала в СБХ от 1945 г.