image
Лични данни и образование

Художник живописец, педагог. Завършил Учителския институт в Дупница през 1981 г. и Софийския университет – Педагогика на изобразителното изкуство през 1997 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 2001 г.