image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Стенопис“ при проф. Дечко Узунов в Художествената академия през 1943 г. Членувал в СБХ от 1953 до 1957 г., възстановено членство – през 1992 г.