image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Пространствено оформление“ във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1975 г. и „Стенопис“ при доц. Гелов във Великотърновския университет през 1980 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1992 г.