image
Лични данни и образование

Изкуствовед, журналист. Завършил „Философия и природни науки“ в Софийския университет през 1930 г., специализирал по изкуствата в Париж през 1938–39 г. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1964 г., в Съюза на научните работници и в Българското историческо дружество.