image
Лични данни и образование

Художник живописец. Със средно специално образование. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1989 г.