image
Лични данни и образование

Художник живописец, преподавател. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Никола Ганушев в Художествената академия през 1944 г. Членувала в СБХ от 1947 г.