image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Дечко Узунов в Държавната художествена академия през 1951 г. Членувала в секция „Живопис“ на СБХ от 1963 г.