image
Лични данни и образование

Художник. Завършил Пражката академия при проф. Влахо Буковац и проф. Якуб Обровски през 1927 г.