image
Лични данни и образование

Художник живописец, професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Маринов в Художествената академия през 1930 г. Членувал в Дружеството на новите художници от 1931 г., по-късно в СБХ.